Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

Tak ako bežní ľudia používajú na písanie pero a píšu latinkou, pre nevidiacich je určené Braillovo písmo. Naše centrum podpísalo Memorandum o spolupráci so Slovenskou autoritou pre Braillovo písmo, ktorá je súčasťou Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

Európska únia nevidiacich zabezpečila preklad filmu o význame braillovho písma do slovenského jazyka. Môžete si ho pozrieť na adrese:

Význam Braillovho písma - YouTube