Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

V utorok 6.júna 2023 sa naša riaditeľka Šarlota Múdra stretla v Piešťanoch s členkami výboru Charity sociálnej starostlivosti a služieb pre zrakovo postihnutých občanov so sídlom v Piešťanoch. Táto organizácia po 25 rokoch aktívnej práce končí svoju činnosť. Vedenie charity sa rozhodlo darovať svoj majetok - prevažne lupy a iné pomôcky pre nevidiacich a slabozrakých nášmu centru, ktoré ho ďalej bude zapožičiavať tým deťom, ktoré to potrebujú. 

Zo srdca ďakujeme nielen pani Pastorekovej, ale aj ostatným členom vedenia charity, že si ako svojho nástupcu vybrali práve nás.