Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

Zasadačka SKN počas konferenciePrednášajúci Petr Červenka počas konferencie, v pozadí reliéfna mapa Levoče

Dňa 14.6.2023 sa v Levoči konala konferencia Aktuálne možnosti a výzvy hmatovej grafiky, ktorú organizovala Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Zúčastnili sa aj pracovníci nášho centra. Vypočuli si prednášky odborníkov z tímu ATELION, Ateliér asistivních technologií Střediska ELSA na ČVUT (Mgr. Radek Seifert , Mgr. Barbora Bertlová ) a Střediska Teiresiás na Masarykově univerzitě v Brně (Mgr. Petr Červenka).

Na základe nových informácií budeme vedieť pomôcť našim klientom s tlačou máp v daktilnej forme.

Ukážka reliéfnych máp