Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím ponúka tieto terapie:

  • Stimulácia a rozvoj funkčného zraku
  • Ortoptické a pleoptické cvičenia
  • Rehabilitačné cvičenia a masáže zamerané na rozvoj pohybového aparátu, správne držanie tela a odstraňovanie zlozvykov