Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

Poskytujeme ranú starostlivosť pre deti so zrakovým postihnutím prakticky od narodenia. Vieme prísť do rodiny, pozrieť sa na vývoj dieťaťa, posúdiť prostredie v ktorom sa nachádza z hľadiska podnetov a bezpečnosti pre dieťa. Následne poradíme ohľadom očných cvičení, nácviku sebaobsluhy, kúpy správnych hračiek a pomôcok a pri riešení rôznych problémov.

Naše poradenstvo má len odporúčací charakter, nezasahujeme do liečebných procesov ako ich nastaví lekár.

Všetky služby sú bezplatné.