Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

Ranná starostlivosť pre deti so zrakovým postihnutím