Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

Dňa 4. mája 2023 prebiehala v Bratislave Medzinárodná vedecká konferencia Koherencia a kohézia špeciálnej pedagogiky v procese dynamických zmien, ktorú organizovala Pedagogická fakulta Univerzity Komenského. Počas konferencie boli ocenené 4 významné špeciálne pedagogičky za svoje celoživotné dielo medailou Vladimíra Predmerského. Veľmi nás teší, že medzi ocenenými bola naša bývalá kolegyňa PaedDr. Helena Jakubovičová.

ocenené pracovníčky

Pani Helene poďakoval M. Hlina, jej bývalý žiak.