Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

Dňa 13. apríla 2023 navštívil naše centrum minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký. Po prehliadke priestorov centra sa rozhovor točil hlavne okolo transformácie poradenského systému.

pri prehliadke centra - televízna lupa