Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

Banner: nevidiaci, reliéfny obrázok, slabozraké deti