Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

POZVÁNKA

Pozývame Vás na odborný seminár Osobitosti práce s dieťaťom so zrakovým postihnutím

 

Kedy? 17. október 2023

Kde? Aula Spojenej školy internátnej, Námestie Š. Kluberta 2, Levoča


Program:

8:30 – 9:00 prezentácia
9:00 – 9:15 otvorenie
9:15 – 10:45 1. blok
10:45 – 11:15 prestávka
11:15 – 13:00 2.blok
13:00 – 13:30 obed
13:30 – 15:00 diskusia
15:00 predpokladaný záver

 

V 1. bloku vystúpi s príspevkom:

Petra Červinková – Systém poradenstva pre žiakov so zrakovým postihnutím v ČR

Mgr. Štefan Dredan – Úloha ŠCPP v novom poradenskom systéme

Mgr. Halka Tytykalová, DT – Skúsenosti a výzvy vo včasnej intervencii v rodinách s dieťaťom s CVI

Mgr. Michal Tkáčik –SKN a formy pomoci deťom a žiakom so zrakovým postihnutím

 

V 2. bloku vystúpi s príspevkom:

Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. – Katalóg podporných opatrení

Mgr. Otília Čechová,  Mgr. Halka Tytykalová, DT - Koordinovanie podpory v predškolskej príprave detí, ktoré nevidia

 

Účastnícky poplatok vo výške 10,- Eur zahŕňa obed, občerstvenie a materiály z vystúpení, vo výške 4,- Eurá zahŕňa len občerstvenie a materiály.

Účastnícky poplatok môžete poslať vopred (po obdržaní prihlášky vám obratom vystavíme faktúru a pošleme na mail) na účet: SK 76 1111 0000 0011 4112 7018   alebo zaplatiť pri prezentácii

Prihláška na seminár (DOCX, 21 kB)
Prihláška na seminár (PDF, 130 kB)

Prosíme o zaslanie prihlášky do 6.10.2023.

 

Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia.