Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

V rámci poradenstva robia naši tyflopédi aj metodickú činnosť, čo znamená, že rodičom, učiteľom, asistentom alebo iným záujemcom vedia vysvetliť metodiku výučby špeciálnych zručností zrakovo postihnutých detí a žiakov.

Vieme sprostredkovať kúpu metodickej príručky k výcviku čítania a písania Braillovho písma.

V budúcnosti pripravíme aj ďalšie metodické materiály.