Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

Banner: nevidiaci, reliéfny obrázok, slabozraké deti

Vítame Vás

Vítame Vás na web stránke Špecializovaného centra poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

Pozývame vás na výstavu kompenzačných pomôcok pre zrakovo postihnutých, 
ktorá sa uskutoční dňa 16.11.2023 od 9:00 do 12:00 hod.
v aule Spojenej školy internátnej v Levoči, Nám Š. Kluberta 2.
Prezentáciu kompenzačných pomôcok zabezpečujú:

www.nevidim.cz
www.profilupy.sk