Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

Banner: nevidiaci, reliéfny obrázok, slabozraké deti

Vítame Vás

Vítame Vás na web stránke Špecializovaného centra poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

Milí rodičia!

ŠCPP pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím, SŠI na Námestí Štefana Kluberta 2, Levoča  spolu so Združením priateľov ZŠINS  chystá vzdelávací pobyt pre rodičov a ich zrakovo postihnuté deti. Pobyt bude zameraný na poskytnutie informácií ako pracovať s deťmi, aké pomôcky im zabezpečiť, aké sú možnosti ich ďalšieho vzdelávania, ako rozvíjať ich školské zručnosti, priestorovú orientáciu, sebaobsluhu a pod. Okrem prednášok, na ktorých sa zúčastnia rodičia, a deti budú mať činnosť pod vedením pedagógov, budú prebiehať aj workshopy, v ktorých  budú pracovať rodičia so svojimi deťmi pod vedením odborníkov.

Pobyt plánujeme v dňoch 1. – 3. 12. 2023 v ubytovacom zariadení Čerešňový sad v Mengusovciach. Na jedno zrakovo postihnuté dieťa môže ísť jeden rodič za symbolický poplatok 15,- Eur, všetky ostatné náklady hradí Združenie priateľov ZŠINS. Ak by chcel ísť aj druhý rodič, prípadne starší súrodenec, náklady na tieto osoby sú na rodine.

Ak máte záujem, dajte nám vedieť do utorka 31.10.2023, aby sme mohli zarezervovať ubytovanie.